Alle communicatie rond de veranderingen in het sociale domein voor de gemeente Neder-Betuwe

Alle communicatie rond de veranderingen in het sociale domein voor de gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Veenendaal
Marketing en communicatie voor de projecten Ondernemersdienstverlening en Vestigingsbeleid.

Waterschap Rivierenland
Communicatieadviseur voor de Project Overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM), organisatie landelijke POV-dag 2017, communicatieadviseur voor de programma's Innovatie en Energie. (zwangerschapsvervanging)

Rijkswaterstaat
- Senior communicatieadviseur voor Combiplan Nijverdal.
- Senior communicatieadviseur voor de projecten N35 Zwolle-Wijthmen, Wijthmen-Nijverdal en         Nijverdal-Wierden: omgevingscommunicatie met verschillende participatievormen
- Communicatieregisseur voor diverse natte en droge projecten

Gemeente Neder-Betuwe
Communicatieadviseur: advies, uitvoering en coördinatie van de communicatie over de transities in het sociale domein.

Gemeente Arnhem
- Woordvoerder voor het college van burgemeester en wethouders.
- Accountmanager communicatie bij de dienst Stadsbeheer.

Gemeente Uden
Communicatieadviseur voor de projecten accommodatiebeleid, gebiedsontwikkelingsplannen en gebiedsgericht werken. Ook perscontacten, eindredactie en collegiaal advies.

Gemeente Veghel
Communicatieadviseur voor diverse projecten in onderwijs, zorg en welzijn. Advisering van organisatie en bestuur. Contactpersoon dorps- en wijkraden.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Communicatieadviseur voor het project Zorgzwaartebekostiging.