Informatie-avonden voor projecten van Rijkswaterstaat, interactieve wijkbijeenkomsten en kick-offs

Informatie-avonden voor projecten van Rijkswaterstaat, interactieve wijkbijeenkomsten en kick-offs

Startwijzer
Programmamanager voor Startwijzer, kennisnetwerk ter stimulering van startend ondernemerschap in de regio Arnhem - Nijmegen.